ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก

 

ประวัติความเป็นมา

ชื่อตำบลด่านจาก   มาจากชื่อบ้านด่านจาก         เดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการปกครองตั้งเป็นด่าน  มีนายด่านเป็นผู้ควบคุมดูแลและจัดเก็บภาษีในการขอผ่านด่าน  บ้านด่านจากเป็นจุดที่ตั้งของด่านมีจุดตรวจ  2  จุด  อยู่ห่างกันประมาณ  300  เมตร  มีระบบการตรวจเข้าตรวจออก  เมื่อผ่านจุดเข้าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและจัดเก็บค่าธรรมเนียม  เมื่อจะออกไปจะต้องมีการตรวจสอบก่อนออกจากด่าน  เมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อบ้านด่านจากเป็นชื่อของตำบล     ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย  พื้นเพเดิมของประชาชนเป็นการอพยพมาจากอำเภอใกล้เคียงใช้ภาษาไทยโคราช

ตำบลด่านจาก  เป็นตำบลหนึ่งใน  10  ตำบลของอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลด่านจาก  มีผลเมื่อวันที่  30  กันยายน  ..  2514   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอครบุรี  อำเภอสูงเนิน  อำเภอห้วยแถลง  อำเภอคง  อำเภอด่านขุนทด  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   ลงวันที่  28  กันยายน  ..  2514  และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลด่านจากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก   เมื่อวันที่  19  มกราคม  ..  2539

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,605,836

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.