ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก             "ด่านจากน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก

 

ประวัติความเป็นมา

ชื่อตำบลด่านจาก   มาจากชื่อบ้านด่านจาก         เดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการปกครองตั้งเป็นด่าน  มีนายด่านเป็นผู้ควบคุมดูแลและจัดเก็บภาษีในการขอผ่านด่าน  บ้านด่านจากเป็นจุดที่ตั้งของด่านมีจุดตรวจ  2  จุด  อยู่ห่างกันประมาณ  300  เมตร  มีระบบการตรวจเข้าตรวจออก  เมื่อผ่านจุดเข้าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและจัดเก็บค่าธรรมเนียม  เมื่อจะออกไปจะต้องมีการตรวจสอบก่อนออกจากด่าน  เมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อบ้านด่านจากเป็นชื่อของตำบล     ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย  พื้นเพเดิมของประชาชนเป็นการอพยพมาจากอำเภอใกล้เคียงใช้ภาษาไทยโคราช

ตำบลด่านจาก  เป็นตำบลหนึ่งใน  10  ตำบลของอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลด่านจาก  มีผลเมื่อวันที่  30  กันยายน  ..  2514   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอครบุรี  อำเภอสูงเนิน  อำเภอห้วยแถลง  อำเภอคง  อำเภอด่านขุนทด  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   ลงวันที่  28  กันยายน  ..  2514  และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลด่านจากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก   เมื่อวันที่  19  มกราคม  ..  2539

 

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.15.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,314,957
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14  Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.