ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก             "ด่านจากน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก

 

ตำบลด่านจากเป็น  1  ใน  10  ตำบลในเขตอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ  ตำบลมะค่า  อำเภอโนนไทย ,  ตำบลโคกสูง  อำเภอเมือง ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  และอำเภอโนนสูง      อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทย  5  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก   ตั้งอยู่เลขที่  42  หมู่ที่  8   ถนนสุรนารายณ์  ตำบลด่านจาก  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

 

อาณาเขต

             ตำบลด่านจากมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ      ตำบลมะค่า   อำเภอโนนไทย

                                ทิศใต้                       ติดต่อกับ      ตำบลโคกสูง   อำเภอเมือง

                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ      ตำบลจันอัด  อำเภอโนนสูง

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ      ตำบลโนนไทย , ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย

 

สภาพภูมิประเทศ

                เป็นที่ลุ่มและที่ดอน  สูงจากระดับน้ำทะเล  189  เมตร  มีชุดดิน  7  ชุด  สภาพทั่วไปเป็นดินเค็ม  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด  41  องศาเซลเซียส  ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  12  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  998.1  ../ปี  มีฝนทิ้งช่วงทุกปี

 

เนื้อที่

                พื้นที่ตำบลด่านจากมีเนื้อที่ประมาณ  33,656  ไร่  หรือคิดเป็นจำนวน  53.85  ตารางกิโลเมตร 

 

เขตการปกครอง

                ตำบลด่านจาก  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน   ดังนี้

-          หมู่ที่  1  บ้านหนองกระสัง

ผู้ปกครอง        นายบุญมา               ทำสันเทียะ             ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่  2  บ้านโนนสูง                    

ผู้ปกครอง        นางอุดมศรี              พวกพูนดี                ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่  3  บ้านด่านจาก                   

ผู้ปกครอง        นายประสิทธิ์          ปรางนอก              ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่  4  บ้านบุ                                              

ผู้ปกครอง        นายบุญส่ง              แย้มโคกสูง             กำนัน

-          หมู่ที่  5  บ้านตะคร้อ                    

ผู้ปกครอง        นายสมพร               โสภาพ                    ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่  6  บ้านโนนพุทรา                              

ผู้ปกครอง        นายบรรจง              ถีสูงเนิน                  ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่  7  บ้านหอกลอง                  

ผู้ปกครอง        นายสำเภา               ชมชื่น                      ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่  8  บ้านดอน                         

ผู้ปกครอง        นางวิเชียร               สุวรรณ์                     ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่  9  บ้านหนองสะแก                            

ผู้ปกครอง        นายสวาท                เกียนสันเทียะ         ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่ 10  บ้านหนองกระสังเหนือ

ผู้ปกครอง        นายสามารถ            โปร่งสันเทียะ         ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่ 11  บ้านโคก                        

ผู้ปกครอง        นางเชย                   กิสันเทียะ               ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่ 12  บ้านโนนมะค่า                              

ผู้ปกครอง        นายประเสริฐ          โฉมสันเทียะ          ผู้ใหญ่บ้าน

-          หมู่ที่ 13  บ้านตะคร้อ  2                               

ผู้ปกครอง        นายโพธิ์ทอง           เกินสันเทียะ           ผู้ใหญ่บ้าน

 

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.15.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,314,904
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14  Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.