วิสัยทัศน์ อบต.ด่านจาก "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจบริการประชาชน"
STRATEGY (กลยุทธ์) ในการปฏิบัติราชการ MOVE
M = MORALITY ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นมีศีลธรรมอันดีเป็นคนดีและเก่ง
O = OPPORTUNITY ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน
V = VALUES พัฒนา อบต. ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และมีใจบริการ
E = EFFICIENCY พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายอนุรัตน์ สุทธิประภา
เลขานุการสภา อบต.ด่านจาก
โทรศัพท์ : 085-6354271


นางสำรวม เดือนสันเทียะ
รองประธานสภา อบต.ด่านจาก
โทรศัพท์ : 098-7623282


นายพิชิต สมัครณรงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 097-1400564


นางสาวสาวินี แก้วเขียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
โทรศัพท์ : 083-2422194


นายประทวน ไทยธานี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 093-1624457


นายนารีย์ จงเจือกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 084-6981956


นายสมพงษ์ โสภาพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 080-7319985


นายประสิทธิ์ เหล็กโคกสูง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 093-4584525


นายสมพงษ์ กอชันกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 093-5428198


นางประนอม หนึ่งด่านจาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 092-8505965


นางศรีไพร ชมพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 082-9865419


นายสาธิต มีคล้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 087-9610349


นายดำรงค์ นำสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 089-8200834
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.192.247.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,505,061

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.