ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายอนุรัตน์ สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 085-6354271


นางนันท์นภัส เหิกขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
โทรศัพท์ : 086-1285964


นายวีรศักดิ์ ทนปรางค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านจาก
โทรศัพท์ : 084-9360919


นางภัชรินทร์พร พิมพ์อุบล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-1577211


นางสาวจารุชา จรัสโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-0269098


นางสาวศศิกานต์ ถาวรพรหม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-4288880


นายอนุสิทธิ ขวดพุทรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 088-3500287


นายเอกพจน์ พุดสุด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-4654886


นางสาวทิพากร ศรีเดช
นิติกรปฏิบัติการ


นายชนะชัย ชนะจอหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 063-0016779


นางสาวกิ่งกาญจน์ สมัครณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 098-1232182


นายพิทักษ์ พรหมเศรณี
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 092-6501101


นายกรวิชญ์ เกิดมาก
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 091-3432499
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,605,876

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.