ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก   ถาม-ตอบ     รายละเอียด 

รายละเอียด
ถาม-ตอบ  
  คำถาม :

อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองร้านอาหารค่ะ

  คำตอบ :

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 ของ อบต.ด่านจาก มีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ค่ะ

- อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด

1. ขนาดพื้นที่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อปี

2. ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 21 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 60 บาทต่อปี

3. ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 51 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อปี

4. ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อปี

5. ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 151 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาทต่อปี

- อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาหารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด

1. ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 201 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อปี

2. ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 301 ตารางเมตร ถึง 400 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 600 บาทต่อปี

3. ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 401 ตารางเมตรขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม 700 บาทต่อปี

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 67 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.40.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,798

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.