วิสัยทัศน์ อบต.ด่านจาก "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและใส่ใจบริการประชาชน"
STRATEGY (กลยุทธ์) ในการปฏิบัติราชการ MOVE
M = MORALITY ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นมีศีลธรรมอันดีเป็นคนดีและเก่ง
O = OPPORTUNITY ส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน
V = VALUES พัฒนา อบต. ให้เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และมีใจบริการ
E = EFFICIENCY พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
หนังใหม่
การประเมิน ITA
รายงานการประชุมสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     งานการเงินและบัญชี 
งานการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี  
     งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2561เปิดอ่าน
     งบประจำเดือน ตุลาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     งบเดือนสิงหาคม57เปิดอ่าน
     งบเดือน กรกฏาคม57เปิดอ่าน
     งบเดือนมิถุนายนเปิดอ่าน
     งบเดือน พฤษภาคมเปิดอ่าน
     งบเดือนมีนาคมเปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2557เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานงบประจำปี 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2556เปิดอ่าน
     รายงานงบประจำปี 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2555เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2555เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปี 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2554เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2553เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2553เปิดอ่าน
     รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2553เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.247.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,505,102

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.