ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหน้าดิน บ้านหอกลอง หมู่ที่ 7 บริเวณโค้งวารีเย็นเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหอกลอง หมู่ที 7เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหอกลอง -บ้านโนนสูงเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอน สายบ้านนายสมเกียรติเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนพุทรา สายจากถนนใหญ่เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายเชื่อมหมู่บ้าน -หมู่ที่ 7เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล. หมู่ที่ 13 สายศาลากลางบ้านเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านด่านจาก สายบ้านโนนตูมเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ 2 สายเหมืองตาหรั่งเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอน หมู่ที่ 8 สายบ้านนางประเทืองเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคก สายสวนนายพรชัยเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ 2 สายปากปลาคาบเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 สายบ้านโนนตูมเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 สายโนนฝรั่งเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ 4 สายสวนป่าเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนในเขตตำบลด่านจากเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 13 จากสระใหม่ไปลำห้วยเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหนองกระสัง หมู่ที่ 1 สายบ้านนางจุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเรศ ถึงแยกบ้านหนองไผ่เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 สายแยกบ้านนายเรศ ถึงแยกนานายถนอมเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายเชื่อมหมู่บ้าน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายฟาร์มไก่เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระสังเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอำเภอเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 สายบ่อน้ำทิ้งขนมจีนเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระสังเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านนางแววเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอน หมู่ที่ 8 สายถนนสุรนารายณ์ ถึง หนองตาเสาเปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ PVC หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสติกท์ สายข้างโรงเรียนหอกลอง0000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,605,803

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.